Jeg udarbejder kurser, oplæg og temadage ud fra specifikke ønsker og behov.

 

 

Blandt andet har jeg arbejdet med nedenstående temaer:

 

"Personalet skal styrkes i at tale om seksualitet"

 

"Kønsidentitet og seksuel orientering"

 

"Støtte til seksuel udvikling af børn med særlige behov"

 

"Seksuelle udfordringer på plejecentre for ældre og demente"

 

 

Mit bidrag har været diaz-oplæg med faglige imput, øvelser og cases.

 

 

 

 

 

Så står I med en problemstilling eller et tema om seksualitet, der ønskes mere fokus på og viden om, er I velkomne til at kontakte mig, så vi kan finde ud af om jeg er den rette til at hjælpe.