Seksualundervisning

Jeg tilbyder seksualundervisning til både elever i den alm. folkeskole og elever på specialskoler.

 

Mangfoldighed er et nøglebegreb i min undervisning. 

 

De emner jeg gennemgår med de ældste elever, omhandler blandt andet:

 

* Køn, krop og seksuel orientering

* Fokus på at lære sin egen krop at kende

* Lyst og nydelse

* Egne og andres grænser

* Egne og andres forventninger

* Seksuelt overførbare sygdomme og prævention

* Seksuelle krænkelser

 

Med elever i indskolingen, gennemgår jeg blandt andet:

 

* Køn og krop

* JA og NEJ - følelser

* Egne og andres grænser

 

I min undervisning inddrager jeg spil, øvelser, quizzer, lege og / eller forumteater - alt efter ønsker og behov. Min erfaring er, at jo mere medinddragelse - desto større udbytte af undervisningen.

 

Seksualundervisning på gymnasium og handelsskole

 

Jeg arbejder desuden på undervisningsmateriale til elever på videregående uddannelser. Medianalderen for samlejedebut i Dk ligger på ca. 16 år. Altså kort efter man har forladt folkeskolen. Derfor ærgrer det mig, at man har valgt at afslutte seksualundervisningen, i den periode hvor det faktisk er mest relevant.